Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a una ciutat habitable i sostenible (circulació i contaminació acústica i atmosfèrica)


21/08/2022