Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’habitatge (habitatge públic)


21/08/2022