Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’habitatge (habitatge públic)


5/10/2022