Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’habitatge (Borsa de Lloguer)


5/10/2022