Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’educació (procés de sol·licitud de plaça a 1r d’ESO)


21/08/2022