Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’accessibilitat (transport públic)


21/08/2022