Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a l’accessibilitat i l’inclusivitat (transport públic)


6/10/2022