Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a la salut (salut pública)


4/10/2022