Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa al dret a la cultura (patrimoni)


5/10/2022