Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Urbanisme (sol·licitud d’un certificat de legalitat d’una construcció)


8/08/2022