Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Urbanisme (manteniment d’una parcel·la del Districte de Gràcia)


8/08/2022