Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (disconformitat amb la manca de resposta a unes instàncies)


21/08/2022