Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Serveis Socials (atenció rebuda pel SARA)


21/08/2022