Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Seguretat i convivència (tracte rebut per la GUB)


8/08/2022