Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Seguretat i convivència (disconformitat amb una actuació de la GUB)


30/06/2022