Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Seguretat i convivència (actuació de la GUB en un conflicte entre particulars)


8/08/2022