Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Salut pública (males olors i problemes de convivència)


21/08/2022