Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Salut (plaga de rates)


8/08/2022