Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Mobilitat (ús d’una vorera com a zona de càrrega i descàrrega)


8/08/2022