Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Mobilitat (tall de la línia 1 de metro)


8/08/2022