Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Medi ambient i salut pública (contaminació acústica ocasionada al Mercat de Sant Gervasi)


30/06/2022