Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Medi ambient i salut pública (contaminació acústica al carrer Doctor Trueta)


30/06/2022