Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (sanció imposada durant el confinament per la Covid-19)


8/08/2022