Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal i Mobilitat (sancions derivades de la ZBE)


21/08/2022