Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Hisenda municipal (gestió de la tramitació del canvi de titularitat de l’IBI)


30/06/2022