Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Habitatge (Borsa de Lloguer)


8/08/2022