Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Espai públic (passarel·la del carrer Alcàntara)


8/08/2022