Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Educació (preinscripció a la secundària)


8/08/2022