Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Educació, cultura i esport (disconformitat amb la resposta del Consorci d’Educacio de Barcelona)


30/06/2022