Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Educació, cultura i esport (atenció a una persona menor d’edat per part d’un club esportiu)


30/06/2022