Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (tramitació d’una subvenció)


8/08/2022