Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (reconeixement dels serveis prestats al Consorci d’Educació de Barcelona)


30/06/2022