Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Bon govern (comunicació d’una baixa del cens electoral)


8/08/2022