Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (manca d’ús del català)


30/06/2022