Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (disconformitat amb la gestió de l’Oficina de Protecció dels Animals de Barcelona)


30/06/2022