Resolució de la Sindicatura de Greuges en una queixa relativa a Habitatge (tramitació d’un ajut del Programa d’Arranjament d’Habitatges per a Persones en Situació de Vulnerabilitat)


8/08/2022