Resolució de la Sindicatura de Greuges en una queixa relativa a Funció pública (gestió d’una borsa de treball de l’Ajuntament)


8/08/2022