Dictamen de la Sindicatura de Greuges envers la proposta de Reglament de Participació Ciutadana


3/06/2022