Decisió de la Sindicatura de Greuges en matèria de contaminació acústica (molèsties veïnals per un local de restauració)


23/12/2021