Decisió de la Sindicatura de Greuges en matèria de llicències i activitat econòmica (activitats il·legalitzables en un pis)


23/12/2021