Decisió de la Sindicatura de Greuges en matèria d’oferta pública d’ocupació (concórrer a dues convocatòries diferents)


22/10/2021