Resolució de la Sindicatura de Greuges relativa a la manca de resposta municipal


17/05/2022