Resolució de la Sindicatura de Greuges per les molèsties nocturnes ocasionades al parc de Josep M. Serra Martí


17/05/2022