Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre una sanció de l’àrea verda d’estacionament


18/05/2022