Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre taxes, tributs i preus públics


18/05/2022