Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre recaptació i gestió d’impostos


19/05/2022