Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre planejament i gestió urbanística


18/05/2022