Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre participació ciutadana i petició d’informació en una audiència pública de districte


18/05/2022