Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre llicències d’obres


18/05/2022