Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre les molèsties ocasionades per les vibracions del metro


18/05/2022